Zapewniamy jakość przez cały okres budowy i użytkowania obiektów budowlanych.

Ocena dokumentacji technicznej

Nasza usługa skierowana  jest do:

  • Inwestorów – na etapie przygotowania i realizacji inwestycji (często w połączeniu z nadzorem inwestorskim).

Dokumentacja techniczna jest podstawowym elementem podczas realizacji robót budowlanych. Wadliwa bądź niekompletna dokumentacja jest przyczyną wielu problemów w budownictwie. Wykorzystując nasze doświadczenie w realizacji prac oferujemy usługę weryfikacji kompletności i rozwiązań projektowych na etapie przygotowania inwestycji. Ponadto weryfikujemy kompletność dokumentacji, wymaganej po zakończeniu prac.

  • Administratorów i właścicieli obiektów po skończonej inwestycji

Kompletna dokumentacja pozwala na lepsze administrowanie obiektem i pozwala szybko rozwiązać wiele problemów występujących na obiektach. Dbamy aby na etapie przekazywania dokumentacji pomiędzy stronami była ona kompletna i prawidłowa. Sporządzamy także audyty istniejącej dokumentacji w celu analizy jej kompletności i zgodności z istniejącym obiektem.

Obszar działania

Kontakt

W sprawie usługi oraz zapytania ofertowe:

Andrzej Koronowicz

koronowicz@btca.pl