Zapewniamy jakość przez cały okres budowy i użytkowania obiektów budowlanych.

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych

Nasza firma realizuje kompleksowe usługi w zakresie przeglądów budowlanych obiektów zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

W szczególności zakres usług obejmuje:

 • przeglądy budowlane obiektów roczne, pięcioletnie oraz wykonywane dwa razy do roku dla obiektów wielkopowierzchniowych
 • przeglądy instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska takich jak filtry, separatory
 • przeglądy instalacji gazowych
 • przeglądy instalacji wentylacji grawitacyjnych i mechanicznych
 • przeglądy instalacji elektrycznych

W ramach przeglądów sporządzamy szczegółowe protokoły wraz z dokumentacją fotograficzną. O przeglądach wykonywanych dwa raz do roku zawiadamiamy organy nadzoru budowlanego.

W ramach usług dodatkowych podejmujemy się:

 • prowadzenia Książek obiektu budowlanego
 • wizji w wybranych lokalach
 • wycenie szacunkowej wymaganych prac
 • spisaniu usterek i problemów do realizacji w ramach rękojmi

Przeglądy budowlane są często dokumentem wyjściowym do sporządzenia szczegółowych opinii technicznych dotyczących stwierdzonych problemów budowlanych. Dbamy o to aby przegląd budowlany nie był jedynie sztywną realizacją zapisów Prawa budowlanego ale stanowił istotne źródło informacji dla Właściciela obiektu o jego kompletnym stanie technicznym.

Realizujemy przeglądy obiektów:

 • biurowych
 • handlowych
 • magazynowych i produkcyjnych
 • mieszkaniowych
 • użyteczności publicznej
 • infrastrukturalnych
 • placów zabaw

Obszar działania

Główne: Trójmiasto, Warszawa i okolice, Pomorskie, Mazowieckie
Działamy także: Kujawsko-pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Zachodniopomorskie, Wielkopolskie

Kontakt

W sprawie usługi oraz zapytania ofertowe:

Andrzej Koronowicz

koronowicz@btca.pl

Damian Targiel

targiel@btca.pl